Skilmálar

Skilmálar

Ath: þegar greitt er fyrir þjónustu hjá okkur er greitt 500kr minna en upplagt verð fyrir útgöngumiða á bílastæði Isavia.

Persónuupplýsingar:
Viðskiptavinir gefa upp nafn sitt, upplýsingar um bílinn og ferðaáætlun. Þessar upplýsingar verða einungis notaðar til að aðstoða þig á sem bestan hátt. Allar upplýsingar um greiðslur fara í gegnum Korta. Park And Fly hefur ekki aðgang að þeim upplýsingum.

Endurgreiðsla:
Ekki er hægt að fá endurgreitt ef afbókað er innan við 14 daga fyrir brottför! (en við erum mjög sveijanleg með að leifa þér að eiga bókunnina þína inni þar til þú ferð næst erlendis ef þú afbókar með minni en 14 daga fyrirvara)

Ábyrgðarmál: 
Tjón á bílum viðskiptavina sem eru í vörslu hjá Park And Fly eru "einungis" tryggð ef ökutæki er með kaskó tryggingu. Ef sannarlegt tjón verður á bíl meðan hann er í umsjá starfmanns Park And Fly þá greiðir fyrirtækið því sem nemur sjálfsábyrgð á kaskó tryggingu bílsins. Komi upp bilun í bifreið sem er í umsjá Park And Fly sem rekja má til eðlilegar bilunar í bílnum sjálfum ber Park And Fly ENGA ÁBYRGÐ á því tjóni. Dæmi um slíka bilun gæti verið slit á tímareim eða önnur eðlileg slit á eldri bílum.


Park And Fly bætir ekki tjón vegna galla, slits eða ófullnægjandi viðhalds. Til dæmis tjón af völdum óveðurs sem rekja má til ófullnægjandi dekkjabúnað, eða vanbúinn bíll til vetraraksturs.

Park And Fly bætir ekki tjón á bifreiðum viðskiptavina sem koma af völdum óveðurs eða nátturuhamfara.

Svæðin okkar eru varinn með öryggismyndavélakerfum og flóðlýsingum. Enginn umgangur er leyfður á svæðum okkar nema fyrir starfsmenn.

Varðandi bílrúðutryggingu, Park And Fly bætir tjón á bílrúðum "einungis" ef ökutæki er með bílrúðutryggingu. Það telst ekki brot þó flísist úr rúðu eða hún rispist. Ef sannarlegt tjón verður á bílrúðu meðan hann er í umsjá starfmanns Park And Fly þá greiðir fyrirtækið því sem nemur sjálfsábyrgð bílrúðutryggingu bílsins.

Park And Fly bætir ekki tjón á framrúðu ef um grjótkast er að ræða úr umferðinni.

Bón þjónusta:
Park And Fly er í samstarfi við bónstöðina Bílaprinsinn, sem sér um þrif á bílum viðskiptavina okkar, Bílaprinsinn er staðsettur rétt um 4km frá geymslusvæði okkar.
Park And Fly áskilur sér hinsvegar rétt að senda auka reikning upp á 2500kr í heimabanka eiganda bíls ef um EXTRA skítugan bíl er að ræða EXTRA skítugur bíll kann að vera vinnubílar, hundabílar og svo framveigis.
Park And Fly áskilur sér einnig rétt á að senda aukareikning í heimabanka eiganda bíls ef keypt er bónþjónusta fyrir jeppling en viðkomandi kemur með yfirstærð á bifreið.

Á hvernig svæði er bílnum mínum lagt?
Öll svæðin eru vöktuð og upplýst ásamt myndavélakerfi.

Lög og varningur:
Ákvæði og skilmálar þessir ber að túlka í samræmi við íslensk lög. Komi upp ágreiningur eða telji einhver að hann eigi kröfu á hendur Park And Fly ehf. Á grundvelli þessara ákvæða og skilmála verður slíkum ágreiningi eða kröfu vísað til meðferðar hjá íslenskum dómstólum.